Contractul de arenda: tot ce trebuie sa stii

Contractul de arenda este un document pe baza caruia se realizeaza arendarea unor bunuri agricole. Cel mai adesea, contractul se incheie pentru terenuri agricole, plantatii viticole, pasuni, livezi, insa poate fi incheiat si pentru constructii, utilaje sau animale. 

Contractul de arenda este reglementat in Codul Civil si este deosebit de important, acesta stipuland intelegerea dintre arendator si arendas. De regula, acest document are o anumita forma, asadar poti solicita un astfel de model de contract de arenda fie de la primarie, fie de la un birou notarial. In articolul de astazi, noi, cei de la Euro Unelte vom bifa tot ceea ce trebuie sa stii despre contractul de arenda si ce presupune acesta. 

  1. Ce presupune contractul de arenda in Codul Civil 
  2. Ce drepturi si obligatii presupune contractul de arenda in Codul Civil 
  3. Cum se inregistreaza contractul de arenda 
  4. Cum se poate prelungi un contract de arenda 
  5. Cum se reziliaza un contract de arenda 

Ce presupune contractul de arenda in Codul Civil 

Asa cum am stabilit anterior, arenda este un contract incheiat intre proprietar, posesorul legal al unor bunuri agricole (arendator) si alta parte (arendas), in ceea ce priveste exploatarea acestor bunuri pentru o perioadata determinata de timp, contra unui pret stabilit. 

In cazul in care nu aveti un model de contract de arenda, trebuie sa ai grija ca acesta sa stipuleze in mod clar si realist urmatoarele elemente:

Partile contractante si datele personale ale acestora

Obiectul contractului de arenda, cu o descriere detaliata a bunurilor agricole arendate precum suprafata terenului, structura parelara, potentialul de productie, relieful, posibilitatea de acces, distanta fata de locurile de industrializare, starea terenului, a cladirilor sau amenajarilor.

Scopul arendarii

Durata contractului de arenda; este recomandabil sa fie trecuta in contractul de arenda perioada pentru care se incheie arendarea, iar in cazul in care perioada este una nedeterminata, arendarea este considerata ca fiind facuta pentru perioada necesara recoltarii roadelor produse de bunul agricol

Nivelul arendei si termenele de plata

Drepturile si obligatiile partilor contractante

Raspunderile fiecarei parti; orice alt bun agricol retinut de catre proprietar sau detinator legal se va specifica in prezentul contract

Incetarea contractului de arenda

Alte clauze convenite de arendator si arendas

Contractul de arenda se incheie in forma scrisa, la inceputul arendei, documentul fiind intocmit pe baza intelegerii dintre partile contractante. Modelul de contract de arenda trebuie sa descrie bunul arendat si starea in care se gaseste acesta in momentul predarii, iar actul este semnat de ambele parti.

De regula, termenul de arendare nu poate fi mai mic de un an, iar cu 3 luni inainte de expirarea contractului de arenda, arendatorul trebuie sa-l informeze pe arendas printr-un preaviz daca doreste sa prelungeasca contractul de arenda.

Ce drepturi si obligatii presupune contractul de arenda in Codul Civil 

Am mentionat anterior elementele contractului de arenda, cele mai importante dintre acestea fiind partile contractului, obiectul contractului si pretul arendei, stabilit in bani. Semnarea contractului de arenda aduce cu sine drepturi si obligatii atat in ceea ce-l priveste pe arendator, cat si pe arendas.

Drepturile si obligatiile arendatorului, dupa modelul de contract de arenda in codul civil
Obligatia de a predea terenul arendasului pe baza termenului si a conditiilor stabilite in contractul de arenda

Obligatia de garantie, asigurand arendasului posesia totala asupra obiectului contractului de arenda

Obligatia de efectuare a reparatiilor bunurilor agricole

Obligatia de a plati impozitele si taxele pentru bunurile arendate

Dreptul de a controla modul in care arendasul exploateaza bunul agricol arendat

Dreptul de a primi bunul agricol care a facut obiectul contractului de arenda, la incetarea contractului

Drepturile si obligatiile arendasului, dupa modelul de contract de arenda in codul civil
Obligatia de a folosi in mod corespunzator bunurile arendate, in conditiile stabilite in contractul de arenda

Obligatia de protejare impotriva actelor de uzurpare

Obligatia de a plati arenda la termenul prevazul in contractul de arenda

Obligatia de a suporta cheltuielile necesare intretinerii bunului agricol care formeaza obiectul contractului, precum si suportarea taxelor de incheiere si inregistrare a contractului de arendare

Obligatia de a restitui bunurile arendate la termenul stipulat in contractul de arenda si in starea in care le-a primit de la arendator; in cazul in care arendasul nu respecta aceasta obligatie, arendatorul poate intenta o actiune in restituirea bunului sau una de revendicare, in calitatea de proprietar

Obligatia de a comunica arendatorului si a-i solicita sa intervina in cazul unor tulburari in exploatarea bunului arendat

Obligatia de a-l instiinta pe arendator cu privire la reinnoirea contractului inainte cu un an de a expira

Dreptul de a folosi bunul agricol in scopul exploatarii agricole, in conditiile stipulate in contractul de arenda

Dreptul la preemptiune, in cazul in care arendatorul decide sa instraineze prin vanzare bunurile agricole arendate

Cum se inregistreaza contractul de arenda 

Arendarea este un contract deosebit de important. Potrivit Noului Cod Civil, contractul de arenda trebuie incheiat in forma scrisa. De regula, acesta este incheiat in 3 exemplare. Un model de contract de arenda ii revine arendatorului, unul arendasului si unul este depus la consiliul local in a carui arie se afla bunurile agricole arendate. 

Forma solemna a acestui proces consta in contractul de arenda in model scris, inregistrat intr-un registru special, realizat de secretarul consiliului local. Asadar, arendasul trebuie sa depuna un model al contractului de arenda la consiliul local pentru a fi inregistrat in acest registru special. Atunci cand bunurile arendate se afla in aria mai multor consilii locale, se depune cate un exemplar al contractului de arenda la fiecare dintre aceste consilii. De cealalta parte, arendatorul are obligatia de a inregistra contractul de arenda, cat si diversele modificari ale acestuia, in termen de 30 de zile de la incheierea contractului, la un organ fiscal competent in a carui raza teritoriala are domiciliul. 

Contractul de arenda tot ce trebuie sa stii

Contractul de arenda se poate incheia si la notar, insa nu este obligatoriu. Daca modelele contractelor de arenda sunt in forma autentica si in conformitate cu Noul Cod Civil, precum si inregistrate la consiliul local, aceste documente constituie titluri executorii cu privire la plata arendei la termenele si in conditiile stabilite. 

Cum se poate prelungi un contract de arenda 

Potrivit Noului Cod Civil, contractul de arenda sa reinnoieste de drept, fara a fi necesare alte formalitati, pentru aceeasi durata mentionata in contract, in cazul in care niciuna din parti nu a comunicat in scris refuzul, inainte de expirarea termenului. In cazul bunurilor agricole precum terenurile, refuzul este anuntat cu cel putin un an inainte de termenul de expirare al contractului de arenda. In cazul in care durata contractului este mai scurta de un an sau dureaza un an, termenele de refuz prevazute in Codul Civil se reduc la jumatate. 

Daca arendatorul doreste sa puna la vanzare bunurile arendate, arendasul are drept de preemptiune, exercitat in conformitate cu Noul Cod Civil. 

Cum se reziliaza un contract de arenda

In mod firesc, contractul de arenda inceteaza in momentul in care termenul pentru care a fost convenit a expirat. Incetarea arendei inainte ca termenul sa expire se realizeaza prin rezilierea contractului. In cazul in care, inainte de expirarea termenului contractului de arenda, intre partile contractului apar diverse interese care impiedica derularea prezentului contract, acestea pot conveni de comun acord incetarea contractului de arenda. 

Desigur, exista si cazuri speciale de incetare a contractului de arenda, dintre care putem mentiona decesul, falimentul sau incapacitatea arendasului de a respecta contractul, in conditiile stabilite prin lege. 

 

Sursa photo: https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-szrfo

Sursa photo: https://pixabay.com/photos/contract-signature-lease-available-1464917